Klik hier voor de PDF versie van de  ANBI info

Naam van de instelling: Stichting AED Beheer Ubbergen
RSIN:
(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
850679680
Postadres: Van Randwijckweg 17
6573 EG  Beek Ubbergen
Doelstellingen: De verspreiding van defibrillators en het stimuleren tot het volgen van opleidingen tot het gebruik hiervan. Een en ander binnen onze gemeente.
Beleidsplan: De stichting besteedt haar gelden aan
– eenmalige (gratis) opleidingen voor inwoners (2012/13)
– Uitbreiding van het aantal openbare AED’s
Inkomsten uit:
– Subsidie van gemeente
– Diverse lokale sponsors (bedrijven)
Bestuursleden: Voorzitter/secretaris:              I. van Hattem
Penningmeester:                      N. Sars            
Algemeen bestuurslid:            L. Rikken
Beloningsbeleid: Op basis vrijwilligerswerk.
Er worden geen beloningen betaald.

Jaarverslagen: